+31 (0)85 30 36 429

Hoe werkt een Incasso kort geding?

Het Incasso Kort Geding

Als een debiteur na een herinnering en een aanmaning nog steeds niet tot betaling van een openstaand bedrag overgaat, kan de andere partij (de crediteur) een incassoprocedure bij de rechtbank (laten) opstarten door een incasso en/of een kort geding advocaat.  Dit kan in de vorm van een gewone rechtszaak (een zogeheten bodemprocedure) of een incasso kort geding bij de kort geding bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank.

Een incasso kort geding is een snelle en relatief gemakkelijke manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Incasso Kort Geding opstarten

Bij verschillende rechtbanken – waaronder bijvoorbeeld de rechtbank Amsterdam – is er een aparte regeling voor incassoprocedures. Bij rechtbanken met zo een regeling voor incassoprocedures worden de incassozaken nagenoeg iedere week op hetzelfde tijdstip behandeld. De rechtbank Amsterdam behandelt incassozaken die bij de kort geding rechter spelen altijd dinsdagochtend om 10:00 uur. Het duurt vaak slechts een paar weken vooraleer .

Eisen voor toewijzing

Het Incasso Kort Geding is eigenlijk alleen geschikt voor vorderingen die – redelijkerwijs – niet betwist (kunnen) worden of waarvan bij het opstarten van de incassoprocedure niet valt te verwachten dat de wederpartij op de kort geding zitting zal komen en/of geen inhoudelijk verweer kan/zal voeren.

De kwestie waarover in kort geding geprocedeerd wordt, mag dus niet (te) gecompliceerd zijn. Voor het incasseren van een vordering door een incasso kort geding gelden daarnaast een aantal aanvullende eisen waar de (advocaat van de) crediteur rekening moeten houden. Zo dient de debiteur met een aangetekende brief of – nog beter – een deurwaardersexploot te zijn gesommeerd tot betaling van de vordering, voordat tot de incasso kort geding dagvaarding door de deurwaarder uitgebracht kan worden. Daarnaast dient bij deze laatste sommatie een concept dagvaarding worden meegestuurd waaruit de datum en tijd van de zitting blijkt. De incassoadvocaat kan deze makkelijk bepalen door middel van het zittingsrooster van de rechtbank waar de behandeling van het het kort geding plaats zal vinden.

Vordering is voldoende aannemelijk

De vordering waarover geprocedeerd wordt, moet voldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter haar zal toewijzen.

Spoedeisend belang

Er moet een zeker spoedeisend belang bestaan. Vaak wordt gezegd dat het uitgangspunt is dat een geldvordering in kort geding niet toewijsbaar is wanneer de crediteur zelf in een ‘financiële noodsituatie’ verkeert (lees: het bedrag goed kan gebruiken).

Het zogeheten restitutierisico is dan volgens sommige in dat geval te groot is, kan niet als juist worden aanvaard. Juist die financiële noodsituatie is een van de omstandigheden die de eisende partij het vereiste spoedeisende belang kan verschaffen om in kort geding een geldvordering in te stellen. Wel is het raadzaam om tijdens het kort geding te anticiperen op een mogelijk verweer van de gedaagde ter zake het restitutierisico. Door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie, kan het risico worden zeker gesteld.

Behandeling op de zitting

De wijze van behandeling op de zitting is afhankelijk van het feit of de debiteur komt opdagen tijdens de zitting. Vaak verschijnen ze niet op de zitting. De kort geding rechter zal in dat geval een zogeheten verstekvonnis wijzen wanneer er bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten zijn gemaakt – en aan alle formele vereisten is voldaan – als ook de vordering hem juist voorkomt. Wanneer de debiteur niet op de zitting verschijnt, wordt de vordering dan ook in bijna alle gevallen toegewezen. 

Als de debiteur wel verschijnt op de zitting, dan kan de kort geding rechter de zaak verwijzen naar een zitting op een andere datum om de kwestie verder inhoudelijk te behandelen. De debiteur kan dan op de nieuwe datum inhoudelijk verweer voeren tegen de vordering. Als de wederpartij verschijnt is het echter ook een optie om buiten de rechtszaal toch nog een schikking of betalingsregeling te treffen. Gebeurt dit voordat de zitting begint, dan scheelt dit ook qua kosten.

Incasso Advocaten

Onze incassoadvocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso. Zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, zijn incassotrajecten bij LEAN LAWYERS altijd maatwerktrajecten. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort debiteur en de wens van jou als klant. Dit alles tegen scherpe en waar mogelijk vaste tarieven. 

Goed om te weten, advocaat/oprichter van ons kantoor Dries Beljon is bestuurslid van de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten (VIA) en advocaat/partner Jeroen Heuving is (universitair) docent procesrecht. Ons kantoor is op die voet altijd uit eerste hand op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van incasso- en procesrecht.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Gratis en vrijblijvend advies

 

Je kunt ons altijd gratis en dus vrijblijvend contacteren, gewoon telefonisch, per e-mail of per WhatsApp.

Zes dagen per week tussen 9.00 en 21.00 uur.

 

 

Hoe werken wij?

1
Mail of bel ons
2
Bespreek de oplossingen & (prijs)afspraken
3
Start de procedure

ONZE SPECIALISTEN

de gespecialiseerde advocaten & juristen van LEAN Lawyers

Regine de Wit
Regine de Wit
Advocaat | Associate
Sanita Meijer
Sanita Meijer
Advocaat
Dries Beljon
Dries Beljon
Advocaat | Oprichter
Paul van den Berg
Paul van den Berg
Advocaat | Oprichter
Ewout Jansen
Ewout Jansen
Senior jurist
Onze advocaten staan voor je klaar
Marlena Koscielniak
Marlena Koscielniak
Advocaat
Else van der Meulen
Else van der Meulen
Advocaat
Jeroen Heuving
Jeroen Heuving
Advocaat | Partner
Anneloes Schouten
Anneloes Schouten
Advocaat
Francisca Boel
Francisca Boel
Advocaat | Associate

Neem vrijblijvend contact op