+31 (0)85 30 36 429

Salaris niet betaald of ontslag aanvechten?

Loon- of salarisvordering instellen in kort geding

Als je werkt, heb je recht op je loon op het afgesproken tijdstip. In jouw arbeidscontract of cao staat meestal wanneer de werkgever je loon moet uitbetalen. Meestal is dit aan het einde van iedere maand dat je gewerkt hebt. Betaalt jouw werkgever niet op tijd? Dan kun je betaling via een kort geding procedure vorderen. 

Heeft je werkgever je salaris geheel of gedeeltelijk niet betaald? Dan is dit al gauw een reden voor toewijzing van een vordering. Het spoedeisend belang is er zeker, je bent als werknemer immers meestal financieel afhankelijk van het salaris wat je ontvangt en de kans op toewijzing is – uitzonderingen daargelaten – ook groot. Daarom is het verstandig om snel een loonvordering in te stellen. Graag leggen onze arbeidsrechtadvocaten jou uit hoe dit te werk gaat. 

Aanmaning

Als je salaris niet betaald wordt, dan is het goed om je werkgever een (aangetekende) brief te sturen, waarin je de werkgever een laatste kans geeft om alsnog tot betaling van het achterstallige salaris over te gaan. Een termijn van vijf dagen wordt vaak als redelijk aangemerkt.

Recht op wettelijke verhoging

Als het salaris na deze aanmaning nog steeds niet voldaan wordt, dan is het verstandig om aanspraak te maken om wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW. Dit artikel bepaalt namelijk dat een werkgever een verhoging van het loon verschuldigd is na verloop van 3 werkdagen. De exacte hoogte van de verhoging wordt vervolgens als volgt berekend:

0 tot en met 3 werkdagen: geen verhoging
4 tot en met 8 werkdagen: 5% per dag
vanaf 9 werkdagen en meer: 1% per dag

De maximale verhoging van het verschuldigde loon is echter begrensd tot 50 procent van het openstaande salaris, zodat feitelijk na 33 werkdagen het maximum is bereikt. De rechter kan de hoogte van deze verhoging matigen.

Het kort geding

Een loonvordering kan, zoals gezegd, worden ingesteld in een kort geding procedure. Het spoedeisend belang van een werknemer bij het instellen van een loonvordering in kort geding wordt door de kort geding rechter (ook wel voorzieningenrechter genoemd) vrijwel altijd aangenomen. 

Ontslag op staande voet aanvechten?

Ontslag op staande voet aanvechten 

Ben je op staande voet ontslagen? Dit betekent dat je geen recht meer hebt op salaris en dat je niet meer mag werken. Ook heb je door het ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering, omdat je volgens het UWV verwijtbaar werkeloos bent. Ingeval van ziekte heb je geen recht op een ziektewetuitkering. Lees hieronder verder hoe wij u kunnen helpen.

Tips voor werknemers

 • Onderteken niets direct, zeker geen vaststellingsovereenkomst
 • Geef duidelijk aan het niet eens te zijn met het ontslag
 • Blijf beschikbaar voor werk 
 • Stuur een protestbrief waarin je aangeeft beschikbaar te blijven

Onterecht ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet wordt vaak te snel gegeven door werkgevers. De werknemer kan binnen twee maanden na zijn/haar ontslag op staande voet nog een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag. Het ontslag is in de navolgende situaties mogelijk vernietigbaar:

 • er was geen sprake van een dringende reden
 • de dringende reden is je niet direct meegedeeld
 • het ontslag op staande voet is niet onverwijld gegeven
 • de werkgever heeft geen bewijs

Het eerste wat er moet gebeuren is dat aan de werkgever de hiervoor genoemde protestbrief gestuurd wordt. Het versturen van deze brief is vaak slechts een formaliteit, voordat je de stap naar de rechter neemt. In de protestbrief moeten een aantal zaken benoemd worden,, waaronder

 • dat je van mening bent dat je ontslag op staande voet onterecht is
 • dat daarom de arbeidsovereenkomst nog bestaat en
 • dat je ervan uitgaat dat jouw loon wordt doorbetaald als ook
 • dat je je beschikbaar blijft voor het verrichten van werkzaamheden.

Kort geding opstarten

Als de werkgever geen gehoor geeft aan de protestbrief en de loonbetaling niet laat doorlopen, dan is er – zoals gezegd – geen recht op een WW-uitkering. Daarnaast kan de werknemer ook gekort worden op zijn/haar bijstandsuitkering.

In een kort geding procedure verzoekt de advocaat namens jou aan de kantonrechter om het ontslag op staande voet onrechtmatig te verklaren. Daarnaast zal de advocaat namens jou vragen om de werkgever – op straffe van een dwangsom – te verplichten het loon door te betalen.

De rechter zal vervolgens alle omstandigheden van het ontslag in overweging nemen bij de beslissing, zoals de aard van het dienstverband, de dringende reden, de ernst van die dringende reden en de gevolgen en neemt normaal gesproken binnen enkele weken een beslissing.

Extra tip voor werknemers 

 • Ook wanneer het ontslag onterecht is, kan mogelijk met een scherpe brief en goed contact met de werkgever geprobeerd worden om het recht op een WW-uitkering – via een zogeheten vaststellingsovereenkomst – veilig te stellen. Neem dus altijd vrijblijvend en gratis contact op om jouw situatie door te spreken

Gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten

Onze Arbeidsrecht Advocaten hebben ook jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van ontslag en salarisvorderingen. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort werkgever en de wens van jou als klant. Dit alles tegen scherpe en waar mogelijk vaste tarieven. 

Goed om te weten, ons kantoor kent maar liefst 5 advocaten die zich grotendeels of veelvuldig bezig houden met het arbeids- en medezeggenschapsrecht en je kunt op die manier vertrouwen op in totaal meer dan 50 jaar arbeidsrechtservaring . 

Neem bij vragen gerust – gratis en vrijblijvend – contact met ons op.

Gratis en vrijblijvend advies

 

Je kunt ons altijd gratis en dus vrijblijvend contacteren, gewoon telefonisch, per e-mail of per WhatsApp.

Zes dagen per week tussen 9.00 en 21.00 uur.

 

Hoe werken wij?

1
Mail of bel ons
2
Bespreek de oplossingen & (prijs)afspraken
3
Start de procedure

ONZE SPECIALISTEN

de gespecialiseerde advocaten & juristen van LEAN Lawyers

Regine de Wit
Regine de Wit
Advocaat | Associate
Sanita Meijer
Sanita Meijer
Advocaat
Dries Beljon
Dries Beljon
Advocaat | Oprichter
Paul van den Berg
Paul van den Berg
Advocaat | Oprichter
Ewout Jansen
Ewout Jansen
Senior jurist
Onze advocaten staan voor je klaar
Marlena Koscielniak
Marlena Koscielniak
Advocaat
Else van der Meulen
Else van der Meulen
Advocaat
Jeroen Heuving
Jeroen Heuving
Advocaat | Partner
Anneloes Schouten
Anneloes Schouten
Advocaat
Francisca Boel
Francisca Boel
Advocaat | Associate

Neem vrijblijvend contact op