+31 (0)85 30 36 429

Hoe werkt een Huurincasso kort geding?

Huur niet betaald?

Als een huurder na een herinnering en een aanmaning nog steeds niet tot betaling van de openstaande huur overgaat, kan de verhuurder een kort geding procedure bij de rechtbank (laten) opstarten door een incasso- en/of kort geding advocaat. Hierin kan onder meer betaling van de huur (lees: de achterstallige huurpenningen), maar ook ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. 

Een incasso kort geding is een snelle en relatief gemakkelijke manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Kort Geding opstarten

Het Kort Geding is in principe alleen geschikt voor vorderingen die – redelijkerwijs – niet betwist (kunnen) worden of waarvan bij het opstarten van de incassoprocedure niet valt te verwachten dat de wederpartij op de kort geding zitting zal komen en/of geen inhoudelijk verweer kan/zal voeren.

De kwestie waarover in kort geding geprocedeerd wordt, mag dus niet (te) gecompliceerd zijn. Voor het incasseren van een vordering door een incasso kort geding gelden daarnaast een aantal aanvullende eisen waar de (advocaat van de) crediteur rekening moeten houden. Zo dient de debiteur met een aangetekende brief of – nog beter – een deurwaardersexploot te zijn gesommeerd tot betaling van de vordering, voordat tot de incasso kort geding dagvaarding door de deurwaarder uitgebracht kan worden. Daarnaast dient bij deze laatste sommatie een concept dagvaarding worden meegestuurd waaruit de datum en tijd van de zitting blijkt. De incassoadvocaat kan deze makkelijk bepalen door middel van het zittingsrooster van de rechtbank waar de behandeling van het het kort geding plaats zal vinden.

Vordering is voldoende aannemelijk

De vordering waarover geprocedeerd wordt, moet voldoende aannemelijk zijn. Dat betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter haar zal toewijzen. Bij huurvorderingen zal dit – met uitzondering van situaties waar terecht (een gedeelte van) de huur wordt opgeschort – al snel sprake van zijn.

Spoedeisend belang

Er moet een zeker spoedeisend belang bestaan. Omstandigheden die de spoedeisendheid van een zaak aantonen om de ontruiming in kort geding te vragen zijn onder meer

  • ernstige overlast voor omwonenden of andere huurders;
  • structureel te laat betalen van de huur; en
  • het ontstaan van een huurachterstand van 3 maanden of meer.

Snel, maar wel een voorlopig karakter

Tussen de aanvraag voor een kort geding en de daadwerkelijke zitting zit vaak niet meer dan twee tot drie weken. Vonnis volgt meestal twee weken later. Het kan dus snel gaan.  

Omdat in kort geding procedure door de rechter alleen een voorlopige voorziening of voorlopig oordeel kan worden uitgesproken, zal de rechter de ontruiming alleen toewijzen als voor hem voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure de ontbinding zal worden toegewezen.

De voorzieningenrechter kan de huurovereenkomst niet ontbinden, omdat ontbinding geen voorlopig karakter heeft. De ontbinding van de huurovereenkomst zal uitgesproken moeten worden in een zogeheten bodemprocedure.

Achterstallige huurpenningen (lees: niet betaalde huurbedragen) kunnen ook in kort geding worden toegewezen voor zover deze niet inhoudelijk worden betwist. De kort geding rechter gaat normaal gesproken niet over tot een inhoudelijke beoordeling van de kwestie. De kort geding rechter geeft om diezelfde reden in veel gevallen dan ook geen oordeel over bijvoorbeeld boetebedingen, contractuele rentes en/of schadevergoedingen. Dit is iets wat wel beoordeeld wordt in de eerdergenoemde bodemprocedure.

Behandeling op de zitting

De wijze van behandeling op de zitting is afhankelijk van het feit of de huurder komt opdagen tijdens de zitting. Vaak verschijnt een huurder niet op de zitting. De kort geding rechter zal in dat geval een zogeheten verstekvonnis wijzen wanneer er bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten zijn gemaakt – en aan alle formele vereisten is voldaan – als ook de vordering hem juist voorkomt. Wanneer de huurder niet op de zitting verschijnt, wordt de vordering dan ook in bijna alle gevallen toegewezen. 

Als de huurder wel verschijnt op de zitting, dan kan de kort geding rechter de zaak verwijzen naar een zitting op een andere datum om de kwestie verder inhoudelijk te behandelen. De huurder kan dan op de nieuwe datum inhoudelijk verweer voeren tegen de vordering. Als de huurder verschijnt is het echter ook een optie om buiten de rechtszaal toch nog een schikking of betalingsregeling te treffen. Gebeurt dit voordat de zitting begint, dan scheelt dit ook qua kosten.

Gespecialiseerde huur- en vastgoedadvocaten

De Huurrecht- en Vastgoedadvocaten van LEAN LAWYERS hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op deze gebieden. Zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, zijn dit soort trajecten bij LEAN LAWYERS altijd maatwerktrajecten. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort wederpartij en de wens van jou als klant. Dit alles tegen scherpe en waar mogelijk vaste tarieven. 

Goed om te weten, advocaat/oprichter van ons kantoor Dries Beljon is bestuurslid van de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten (VIA) én advocaat/partner van onze huurrecht- & vastgoedsectie – Jeroen Heuving is (universitair) docent procesrecht.

Ons kantoor is op die voet altijd uit eerste hand op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van incasso-, proces- en vastgoedrecht. Ons kantoor kent als huisadvocaat van vele projectontwikkelaars, vastgoedfondsen en kleine en grotere (particuliere) verhuurders de klappen van de zweep.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Gratis en vrijblijvend advies

 

Je kunt ons altijd gratis en dus vrijblijvend contacteren, gewoon telefonisch, per e-mail of per WhatsApp.

Zes dagen per week tussen 9.00 en 21.00 uur.

 

 

Hoe werken wij?

1
Mail of bel ons
2
Bespreek de oplossingen & (prijs)afspraken
3
Start de procedure

ONZE SPECIALISTEN

de gespecialiseerde advocaten & juristen van LEAN Lawyers

Regine de Wit
Regine de Wit
Advocaat | Associate
Sanita Meijer
Sanita Meijer
Advocaat
Dries Beljon
Dries Beljon
Advocaat | Oprichter
Paul van den Berg
Paul van den Berg
Advocaat | Oprichter
Ewout Jansen
Ewout Jansen
Senior jurist
Onze advocaten staan voor je klaar
Marlena Koscielniak
Marlena Koscielniak
Advocaat
Else van der Meulen
Else van der Meulen
Advocaat
Jeroen Heuving
Jeroen Heuving
Advocaat | Partner
Anneloes Schouten
Anneloes Schouten
Advocaat
Francisca Boel
Francisca Boel
Advocaat | Associate

Neem vrijblijvend contact op