+31 (0)85 30 36 429

Hoe werkt een Incasso kort geding?

Wat kun je doen bij schending van merkrecht?

Bij schending van merkenrecht kan je een kort geding aanspannen wegens een inbreuk op een recht. Start hiermee pas wanneer je de ‘schender’ met een duidelijke brief hebt aangesproken en de kans hebt gegeven om de merkinbreuk te staken.

Kort geding merkinbreuk

Om een kort geding te kunnen aanspannen dient de eiser voldoende belang te hebben bij de gestelde merkinbreuk. Als eigenaar van het merk heb je dat in principe altijd. Je hebt dan dus de mogelijkheid om een kort geding aan te spannen. 

Wanneer is sprake van merkinbreuk?

Volgens artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d BVIE zijn er vier criteria waarbij gesproken wordt over inbreuk op merkenrecht. Deze vier inbreuk criteria zijn:

  1. zelfde merk voor dezelfde waren of diensten
  2. overeenstemmend merk voor dezelfde waren of diensten
  3. zelfde of overeenstemmend merk voor niet-vergelijkbare waren of diensten
  4. wanneer een teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

Een merk is vergelijkbaar met een ander merk als het komt uit dezelfde branche of is gemaakt is van dezelfde grondstoffen. Je mag dus niet zomaar andermans merk gebruiken. Als je een merk gebruikt in jouw domeinnaam is dat vaak ook al een inbreuk op merkrechten. Een domeinnaam die bijvoorbeeld www.koopnikeschoenen.nl heet kan dus inbreuk maken op het merkrecht van Nike.

Inbreuk jurisprudentie

Binnen het merkrecht is door jurisprudentie (lees: rechtspraak) duidelijk geworden wanneer een merk gelijksoortig is en wanneer niet. Zo is bier gelijksoortig aan chocolade (Skol/Sjolk-zaak) en zijn koffie en thee dat ook.

Chocolade en kattenvoer (Merci/Merci-zaak), zeep en reinigingsmiddel (Green Clean/Clien-zaak) zijn niet gelijksoortig. Bijzonder is bijv. dat gebak en bakpoeder ook niet gelijksoortig werden geacht in de inbreuk jurisprudentie.

Merkinbreuk via Google Adwords

Uit gerechtelijke uitspraken is ook duidelijk geworden of concurrenten inbreuk op merkenrecht kunnen maken via Google Adwords. Bloemenbezorgbedrijf M&S adverteerde bijv. via Google Adwords en gebruikte als keyword de naam van concurrent Interflora. Hierdoor kwam M&S hoger in de Google zoekresultaten te staan dan Interflora. Interflora sprak M&S daarom aan op merkinbreuk.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vervolgens dat als geen sprake is van verwatering en het merk als zodanig niet wordt aangetast, geen sprake is van merkinbreuk en kan worden gesproken van normale concurrentie welke toelaatbaar.

Spoedeisend belang, ga niet stilzitten!

Er moet bij een kort geding over merkinbreuk ook een zeker spoedeisend belang bestaan. Het is in dat kader essentieel om niet stil te zitten. Bekend is bijvoorbeeld een zaak waarbij de merkhouder de wederpartij sommeert de inbreuk op zijn handelsnaam- en merkrechten te staken. Wanneer de partij die inbreuk maakt hier niet op ingaat, stapt de merkhouder naar de kortgedingrechter.

Om een geschil in kort geding te beslechten is echter spoedeisend belang vereist. In principe geldt daarbij dat het spoedeisend belang bestaat zolang de gestelde inbreuk voortduurt. Wanneer vervolgens ‘onvoldoende voortvarend’ wordt opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij (lees: de merkhouder) kennelijk geen voorlopige maatregel vereist. Dit zogenaamde ‘stilzitten’ is wat je dan als merkhouder de das om kan doen. 

Voortvarend optreden

Bekend is de kwestie Eazie tegen Easy Wok. Doordat Eazie na haar succesvolle zogeheten oppositieprocedure (lees: een procedure waarbij je tegen een onrechtmatige merkregistratie door een concurrent op kunt komen) tegen Easy Wok een lange periode – te weten meer dan twee jaar – heeft gewacht met optreden tegen de inbreukmakende activiteiten is er sprake van onvoldoende spoedeisend belang. Er kan namelijk niet worden gezegd dat Eazie in deze procedure voortvarend heeft gehandeld. Het argument van Eazie dat zij het beeld had dat Easy Wok na de oppositieprocedure het gebruik van het merk zou staken, overtuigde de rechter niet. 

Behandeling op de zitting

De wijze van behandeling op de zitting is afhankelijk van het feit of de wederpartij komt opdagen tijdens de zitting. Wanneer de gedaagde niet verschijnt zal de kort geding rechter een zogeheten verstekvonnis wijzen wanneer er bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten zijn gemaakt – en aan alle formele vereisten is voldaan – als ook de vordering hem juist voorkomt. Wanneer de gedaagde niet op de zitting verschijnt, wordt de vordering dan ook in bijna alle gevallen toegewezen. 

Als de gedaagde wel verschijnt op de zitting, dan zal de kort geding rechter de zaak inhoudelijk behandelen en alle argumenten aanhoren en vervolgens vrij snel naar de zitting – vaak binnen 2 weken – zijn oordeel geven (lees: vonnis wijzen). 

Merkinbreuk Advocaten

Onze Advocaten media- en intellectueel eigendomsrecht zijn gespecialiseerd in onder meer merkinbreuk-kwesties. Zij hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op dit gebied. Zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, zijn de trajecten bij LEAN LAWYERS altijd maatwerktrajecten. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort wederpartij en de wens van jou als klant. Dit alles tegen scherpe en waar mogelijk vaste tarieven. 

Goed om te weten, advocaat/oprichter van ons kantoor Dries Beljon is bestuurslid van de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten (VIA) en senior jurist Ewout Jansen is naast docent, spreker en columnist, tot voor kort werkzaam geweest bij de Hoge Raad der Nederlanden en is gespecialiseerd in media- en intellectueel eigendomsrecht.Ons kantoor is op die voet altijd uit eerste hand op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van media-, ie- en privacyrecht als ook het procesrecht.

Neem bij vragen direct contact met ons op!

Gratis en vrijblijvend advies

 

Je kunt ons altijd gratis en dus vrijblijvend contacteren, gewoon telefonisch, per e-mail of per WhatsApp.

Zes dagen per week tussen 9.00 en 21.00 uur.

 

 

Hoe werken wij?

1
Mail of bel ons
2
Bespreek de oplossingen & (prijs)afspraken
3
Start de procedure

ONZE SPECIALISTEN

de gespecialiseerde advocaten & juristen van LEAN Lawyers

Regine de Wit
Regine de Wit
Advocaat | Associate
Sanita Meijer
Sanita Meijer
Advocaat
Dries Beljon
Dries Beljon
Advocaat | Oprichter
Paul van den Berg
Paul van den Berg
Advocaat | Oprichter
Ewout Jansen
Ewout Jansen
Senior jurist
Onze advocaten staan voor je klaar
Marlena Koscielniak
Marlena Koscielniak
Advocaat
Else van der Meulen
Else van der Meulen
Advocaat
Jeroen Heuving
Jeroen Heuving
Advocaat | Partner
Anneloes Schouten
Anneloes Schouten
Advocaat
Francisca Boel
Francisca Boel
Advocaat | Associate

Neem vrijblijvend contact op